Doktor Strange’in Dünya ile Savaşı

            Son zamanlar da İslâm’ın önlenemez yükselişi karşısında Hollywood, bu manevi gücü yıkabilmek için bir takım garip inançlara insanları yönlendirmek istiyor.

Ameliyat ile düzelmesi mümkün olmayan elleri için, Budist bir rahibeden medet uman Doktor Strange, saadeti Budizm’in esrarengiz metotlarında bulur.  Maneviyatın ne denli kuvvetli, ruhun var olduğu gibi meselelere Budist rahibe tarafından inandırılan Doktor, elleri için sıhhati sihir ile sağlayabileceğini anlar.” Hakikatleri Budizm’de bulur. Niye Budizm?..

“Budizm ve Konfüçyüz dinlerinin canlanmasından korkulmuyordu. Zira bunlar, hayatla hiç alâkalanmayan, iki ölü din idi.” diyorken İngiliz ajanı Hempher aslında bir yol gösteriyordu. Dünyadan elini eteğini çeken bir millet işgal yahut gayr-ı meşru yöntemlerle yönetilmeye karşı koyacak gücü olmaz. Bütün dünyayı müstemleke(sömürge) haline getirmeye çalışan bu güruh(grup) insanlardaki savunma gücünü yıkmak istemektedir. Mensup olduğunuz din kendinizi savunmayı engellerse elbette birilerinin işine gelecektir, sizi köleleştirmek isteyen birilerinin.

dr1

İngiliz fizikçi Stephen Hawking ortaya “Paralel Kâinatlar” veya “Çoklu evren” adında bir teori attı. Mahiyeti “Çoklu evren sonlu ve sonsuz var olan olası evrenlerin hipotez bütünüdür.” yani yaşanabilecek bütün vakalar yahut oluşabilecek her şey sonsuz sayıdaki bu kâinatlarda vuk’u buluyor. Film de bu teoriyi destekler niteliktedir. “Bu evren sonsuz sayıdaki evrenlerden bir tanesi sadece” sözü kadere inancı ince bir işleyişle ekarte etmek istemektedir.

Her zamanki gibi Hollywood’un mason sembolleri filmde yer almaktadır. Aganetton’un gözü farmason inançların da “Her şeyi gören göz” ‘ü sembolize etmektedir.  dr3

Doktor, rahibe ile zaman geçirdikçe bir şeyi fark eder. Kâinatın karanlık güçlerinden hayat enerjisi alarak sonsuz bir hayat yaşadığını anlar.” “Ne var bunda?” diyebilirsiniz lakin sonsuz hayat hayalini zihinlere zerk etmek insanları ahiretteki hesabın yerine dünyada “Ye, iç eğlen” safsatasına sevk eder ki, bu da çalışmak yerine eğlenmeyi ve bununla birlikte milletleri başsız sürü haline getirir.

dr4

Rahibeye güç veren karanlık mahlûk dünyayı istila etmeye çalışacaktır. Tabii bizim doktor bunu durdurmaktan geri kalmayacaktır.” İslâm da dâhil olmak üzere üç dinde “kurtarıcı Mesih” inancı vardır. Bu inancı Hristiyanlıkta şiddetli bir şekil de savunan Evanjelizm, büyük israil kurulunca(!) geleceğini düşündüğü Mesih’in sinyallerini “Kurtarıcı” sıfatıyla bizim doktor üzerinden vermektedir.

Dünyanın istilası üzerinden “Kurtarıcı” fikri verilirken aynı zamanda işgal korkusunu da gündeme getirmektedir. İnsanların korkularını yönlendirmek hatta yönetmek için –uçuk– olsa bile uzaylı korkusu zerk edilerek “Kurtarıcı” ’nın kendileri olduğunu anlatmaktalar.

Velhasıl basit bir filmde bile birçok psikolojik harb unsuruna rastlamak mümkün. Kılıç ile yenemediklerini bilinçaltına verdikleri mesajlarla köleleştiriyorlar…

Reklamlar

Yorumlar kapatıldı.

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: